Židovské muzeum v Brně

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková, Jiří Vokřál, Josef Žufánek
projekt: studie 2009
místo: Brno, středověká sklepení pod Římským náměstím

 

 

VÝCHODISKA NÁVRHU

Nezaměnitelná a dnes před návštěvníky skrytá historie Římského náměstí: po dobu dvou století zde byla židovská čtvrť.

Omezené možnosti větších intervencí města v této lokalitě - domy na náměstí jsou v soukromém vlastnictví. Pozemky ve vlastnictví města Brna se nacházejí „pouze“ pod veřejným prostranstvím.

Zpřístupnění další části brněnského podzemí - zachovaných gotických sklepů pod náměstím. Sestup do historie místa a města, prezentace židovských památek z celé Moravy.

 

 

Přítomnost jinověrců - židů - trvající v okolí Římského náměstí více jak 230 let (před pol. 13.stol. až do r. 1454), byla korigována různými právními výnosy, zákazy či povoleními - městskými a královskými. Židovská čtvrť (ghetto) měla specifickou správu (židovský rychtář) a limitovanou možnost rozšiřování. Ghetta měla také jasně vymezené svoje hranice (brána či řetěz, kterým se vyznačovala hranice ghetta, jeho jiný režim a platnost specifických předpisů).

 

 

 

Trojice bran symbolizuje historii místa – symbolizuje vstupy do středověkého židovského ghetta, které se zde nacházelo po dobu několika staletí. Trojice bran je jedinečným znakem místa, je jimi jasně vymezen prostor Římského náměstí. Jednou z nich, mezi dvojicí mohutných bronzových pilířů, se sestupuje po dlouhém úzkém schodišti přímo do historie - do středověkých sklepení židovských domů.

 

 

 

 

 

Půdorys a řez podzemním muzeem pod plochou náměstí. Moderní vstupní sál (červeně) s návazností na dochovaná gotická sklepení (černě).

Muzeum se nachází na pozemcích v majetku města Brna a bez nutnosti překládání inženýrských sítí.

 

 

Úpravy Římského náměstí na zákresu do fotografie. Vstup do Židovského muzea se nachází mezi Římským náměstím a zeleným vnitroblokem, upraveným jako "Rajská zahrada".