Územní studie "Sídliště Vertex"
Litomyšl

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Adéla Hajšmanová, Petr Jarolím, Kateřina Stratilová, Ján Augustín, Paulína Závacká
projekt: územní studie, 2019
místo: město Litomyšl

 

01_archisluzba_litomysl_vertex.jpg

 

V minulosti byly pozemky v území využívány k zemědělským účelům, po vzniku podniku Školky Litomyšl pak pro pěstební činnost. Platným územním plánem je dnes lokalita určena k funkci bydlení v rodinných a v bytových domech. Nejvýraznější časovou vrstvou v řešeném území je alej vzrostlých ořešáků, táhnoucí se k jihozápadu ve stopě historické "lánové" parcelace. Alej byla vysazena snad v 70. letech a plní především funkci větrolamu.

 

02_final_archisluzba_litomysl_vertex

 

Základní navržená urbanistická koncepce lokality vychází z platného Územního plánu města, který řeší umístění nejvýznamnějších veřejných prostranství a nová dopravní napojení lokality na stávající komunikační síť.

Koncepčním cílem je vytvoření obytné čtvrti typu „zahradního města“. Koncepčním cílem je minimalizovat rizika, plynoucí z realizace monofunkční čtvrti na okraji města. Cílem územní studie je definování výchozích zastavovacích podmínek v území tak, aby mohla vzniknout nová obytná čtvrť, jež svým přiměřeným měřítkem, hierarchií nových veřejných prostranství a logickými vazbami na okolní urbánní strukturu naváže na tradice kultivovaného rozvoje města Litomyšle.

 

 03_final_archisluzba_litomysl_vertex

Fotografie pracovního modelu lokality; zvažované varianty zástavby bytovými domy na severu území (vyznačeno červeně)

 

05_archisluzba_litomysl_vertex

 Hlavní výkres

 

06_archisluzba_litomysl_vertex

Vizualizace návrhu podoby „Zeleného náměstí“, pohled od jihu, v pozadí stávající alej – větrolam, v popředí navržené bytové domy

 

07_archisluzba_litomysl_vertex

Vizualizace návrhu podoby „Zeleného náměstí“, pohled od západu, v popředí stávající alej – větrolam, v pozadí navržené bytové domy