Územní studie Pustevny
I. etapa: Průzkumy a rozbory

 

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Adéla Hajšmanová
projekt: územní studie, 2018
místo: Radhošťský hřeben, Pustevny

 

Pustevny mají zásadní místo v české historii a kultuře, můžeme zde hledat prapočátky turismu a navíc leží v Moravskoslezských Beskydech, které jsou výjimečné přírodním i hospodářským charakterem krajiny. Proto jsou Pustevny na mapě České republiky naprosto unikátním bodem.

 

001_archisluzba_pustevny

 

Přes svůj zásadní kulturně‐historický význam se Pustevny nikdy nestaly neživým památníkem. Jsou živoucím, měnícím se místem a to nejméně od doby, kdy se zde usadili první poustevníci. Možná ale daleko dříve, vzhledem k existenci mýtů o kultovních pohanských i křesťanských místech na radhošťském hřebeni. Právě pro tento živoucí charakter jsou Pustevny do značné míry odrazem doby.

 

 002_archisluzba_pustevny

 

Turismus je tím, co formuje tvář Pusteven dodnes. Měnící se charakter turismu se silně vpisuje do jejich charakteru. Od romantické podoby Pusteven první republiky se časem dostáváme k vytíženému sportovnímu středisku druhé poloviny 20. století. (S tím souvisí výstavba lanovky a sjezdových tratí.)

V dnešní době podoba Pusteven reprezentuje masový, téměř zprůmyslněný turismus. Zdá se, že veškeré síly se soustřeďují pouze na ždímání zisku z oblíbeného turistického cíle. Vytratila se potřeba Pustevnám také něco vracet. Vytratila se úcta k místu samotnému i k jeho ostatním, po staletí vytvářeným tvářím.

 

003_archisluzba_pustevny 

Otázkou je, zda stanovení koncepčního přístupu k území bude samo o sobě stačit ke zlepšení stavu, do kterého se Pustevny v posledních desetiletích dostaly. Současná podoba areálu Pusteven je totiž opět odrazem dnešních společenských priorit. Nutně proto bude třeba pomoci místních: lidí, spolků, samospráv. A také dlouhodobé podpory obou krajů i významných institucí. Podobně tomu bylo při zrodu všech tváří Pusteven.

 

01_archisluzba_pustevny_hodnoty Průzkumy a rozbory: výkres hodnot v území

 

02_archisluzba_pustevny_limityPrůzkumy a rozbory: výkres limitů v území

 

03_archisluzba_pustevny_pruzkumy_problemy Průzkumy a rozbory: výkres problémů v území

 

04_archisluzba_pustevny_pruzkumy_zamery_potencialyPrůzkumy a rozbory: výkres záměrů a potenciálů v území