Územní studie
"Parkoviště mezi areály"
Litomyšl

 

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
projekt: územní studie, 2019
místo: město Litomyšl

 

01_archisluzba_Litomysl_parkoviste.jpg

 Historické mapy a aktuální ortofotomapa řešené lokality

 

02_archisluzba_Litomysl_parkoviste.jpg

 

Řešené území je dnes "zbytkovou plochou" mezi významnými volnočasovými areály v majetku města. Nesourodé veřejné prostranství je přitom hlavním vstupním předprostorem pro zimní stadion, městský hřbitov, krytý plavecký bazén i městskou plovárnu.

Urbanistickým konceptem návrhu je dnešním nesourodým "zbytkovým plochám" vtisknout jednotný městský charakter. Navržené úpravy prostoru vychází z urbanistického měřítka sousedících areálů, avšak zcela zásadně nerezignují na architektonický detail. Spolu s důrazem na čitelnost prostoru návrh v co největší míře posiluje bezpečnost jeho pěších uživatelů. Návrh zároveň určuje místa a regulaci pro eventuální nové objekty, tak, aby vhodně doplnily urbanistickou kompozici území. To vše se děje s respektem k dnešním dopravním vazbám a ke stávajícím inženýrským sítím v území.

 

03_archisluzba_Litomysl_parkoviste.jpg

 Hlavní výkres - návrh

 

04_archisluzba_Litomysl_parkoviste.jpg

 

05_archisluzba_Litomysl_parkoviste.jpg

Vizualizace návrhu podoby „Pěší platformy“ - rozšíření stávajícího ohbí komunikace ve prospěch pěších. Nové veřejné prostranství bude sloužit především návštěvníkům sportovní haly TJ Jiskra a zimního stadionu, ale také návštěvníkům hřbitova. Do prostranství může směřovat vstup do nového objektu v prodloužení převlékáren městské plovárny.

 

06_archisluzba_Litomysl_parkoviste.jpg

Vizualizace návrhu podoby jižní části parkoviště s rozšířeným prostranstvím pro pěší před vstupy do krytého bazénu, do areálu plovárny a k městskému sportovišti na Černé hoře.