Územní plán Vohančice, Změna č. 1
a Změna č. 2 s prvky regulačního plánu

zhotovitel: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
projekt: Územní plán Vohančice, Změna č. 1 a 2, 2020 a 2021
místo: Vohančice

 

01_archisluzba_UP_Vohancice_1_2_1280Hlavní výkres, Úplné znění Územního plánu Vohančice po vydání Změny č. 1

 

 02_archisluzba_UP_Vohancice_1_2_1280Hlavní výkres, Úplné znění Územního plánu Vohančice po vydání Změny č. 2

 

 

03_archisluzba_Vohancice_UP_zmena_1_2Výkres s prvky regulačního plánu zastavitelné plochy Z12 a Z16