Sportovní hala Modřice

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
spolupráce: Ing. Jiří Hájek, FourClima (vzduchotechnika, rekuperace)
projekt: studie 2015
místo: Modřice
ocenění: postup do finále v architektonické soutěži 

 

 

Zadáním investora byla novostavba sportovní haly v místě dnešní sokolovny, v místě se sportovní tradicí, ale v blízkosti zástavby drobnějšího měřítka. Zadáním investora byla energetická úspornost objektu a finanční limit kolem 70 mil. Kč.

 

sportovní hala Modřice vizualizace 

Návrh se snaží posílit tradici společenské enklávy uprostřed města, s důrazem na měřítko pěšího návštěvníka. Nelze vytvořit pouhou krabici se slepými a hluchými fasádami. Sportovní centrum obce naopak musí být „katalyzátorem sociálních vztahů“ – uvnitř i navenek.

 

 

sportovní hala modřice 

 

Stávající solitér restaurace je ponechán (jako vítaná historická vrstva) a doplněn kompozicí tří nových objemů. Návrh dává logický řád a čitelnou hierarchii objektům a prostranstvím mezi nimi. Velké objemy sportovní haly (směrem na jih) a malých sálů (směrem do ulice) jsou spojeny nižším traktem vstupu a zázemí. Velké objemy jsou vždy ze tří stran prosklené v úrovni kolemjdoucího. Posiluje se vizuální vazba mezi děním uvnitř a na venkovních plochách, objekty získávají detail a měřítko.

 

sportovní hala Modřice interiér

 

 

 

sportovni hala modrice pudorysy

 

 

sportovní hala Modřice řez

sportovní hala Modřice

 

sportovni hala Brno 

 

 

sportovní hala Brno modřice

 

nová sportovní hala Brno Modřice