Smuteční síň, Vysoké Mýto

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Paula Závacká
projekt: vyzvaná architektonická soutěž, 2019
místo: město Vysoké Mýto

 

01_archisluzba_vysoke_myto_smutecni_sin

 

03a_archisluzba_vysoke_myto_smutecni_sin Schéma konceptu 

 

Návrhem navazujeme na velkorysé založení hřbitova před 150 lety. Na sousedním městském pozemku budujeme spolu s novou obřadní síní nový obřadní okrsek: matrici pro současné způsoby pohřbívání. Tato matrice se bude postupně zaplňovat.

 

02_archisluzba_vysoke_myto_smutecni_sin

 

Pohledově ukončujeme ulici Milíčovu veřejným prostranstvím – smutečním hájem, ze kterého se vstupuje na osu nového obřadního okrsku: na "Cestu života“.

 

04_archisluzba_vysoke_myto_smutecni_sinSituace   

 

"Cesta života" je protkána (stejně jako lidský život) rytmem cest, na které je možno odbočit. Cesty směřují o jednotlivých traktů nového hřbitovního okrsku. Lze takto odbočit k vsypové a rozptylové loučce, k jednotlivým kolumbáriím nebo do místa s čestnými hroby významných rodáků.

Nejdůležitější a dominantní částí nového okrsku na "Cestě života" je Smuteční síň.

 

05b_archisluzba_vysoke_myto_smutecni_sinProvozní schéma Smuteční síně

05c_archisluzba_vysoke_myto_smutecni_sin Schéma - možné velikosti smutečního obřadu

 

06_archisluzba_vysoke_myto_smutecni_sinHlavní vstup do Smuteční síně