Smuteční síň, Tišnov

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Jaroslava Brhelová, Jakub Kolman
projekt: architektonická studie, 2016
místo: Tišnov, nový hřbitov

 

01_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

 

Výstavba Smuteční síně je jednoznačně největší zásah do struktury hřbitovního areálu od doby jeho založení. Proto je nutné, aby zásah měl přínos také pro celý areál hřbitova.

 

02_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

 

Minimalistická, jasná urbanistická kompozice Smuteční síně a její osazení na pozemek respektuje jak platný Územní plán, tak ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.
Dvě fasády (jihozápadní a jihovýchodní) a z nich vybíhající prodloužené zdi definují prostory pro veřejnost a oddělují je od provozního zázemí hřbitova. U hlavního vstupu na hřbitov tak vzniká důstojné vstupní prostranství, do kterého je obrácen i vstup do Smuteční síně. Jihovýchodní průčelí je pak orientováno podél stávající široké areálové cesty. Prolomená rytmem nik s kolumbárii, linka jihovýchodní fasády síně podtrhuje patu hřbitovního svahu s hrobovými místy. Naopak skrytý před návštěvníky zůstává provozní dvůr při severozápadní fasádě síně.
 

Severovýchodní fasádě dominuje velký okenní otvor a průhled z auditoria. Lemovaný zdmi, tento průhled směřuje do dáli, do krajiny.

 

03_archisluzba_tisnov_smutecni_sin 

04_archisluzba_tisnov_smutecni_sin 

Architektonické a dispoziční řešení Smuteční síně využívá nadčasových, obecně platných zákonitostí, jakými jsou symetrie, rytmus a perspektiva. Zároveň se je návrh snaží využívat pouze v účelné míře a ve prospěch atmosféry okamžiku posledního rozloučení: jasně, přehledně a neokázale. Cílem návrhu je vytvoření důstojného, kontemplativního a přitom neokázalého prostředí. A to jak během obřadů posledního rozloučení, tak v době mezi obřady – v době „tichého pokoje“.

 

05_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

 

 

06_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

Přehledná dispozice: prostory přístupné smutečním hostům - prostory pro nejbližší pozůstalé - služební vstup - kolumbária podél hřbitovní cesty - rozšíření o provozní zázemí ve II. etapě

 

 

07_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

Dispozice Smuteční síně dovoluje uspořádat obřady různých měřítek - obřady pouze v úzkém kruhu - obřady v auditoriu - obřady s velkou účastí (propojení auditoria a vstupního foyer)

 

 

08_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

 Schematické znázornění průběhu pohřbu

 

 08_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

 

Vstupní prostor hřbitova: odpolední slunce, lavičky ve stínu stromů. Důstojné místo pro setkávání smutečních hostů v době obřadu i návštěvníků hřbitova během všedních dnů...

09_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

 

Prodloužená fasáda Smuteční síně podél stávající hřbitovní cesty. Pravidelný rytmus zdí s nikami pro schránky kolumbárií se obracejí k areálu hřbitova.   

010_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

 

Tak daleko, tak blízko…

Průhled oknem za rakví prodlužuje osu auditoria přes katafalk až do krajiny. Průhled je propojením vnitřku a venku, propojením auditoria a krajiny, propojením nás, přítomných, a všeho kolem.

011_archisluzba_tisnov_smutecni_sin

 

012_archisluzba_tisnov_smutecni_sin