Smuteční síň, Tišnov

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
spolupráce: Ing. arch. Jaroslava Brhelová, Ing. arch. Jakub Kolman
projekt: architektonická studie, 2016
místo: Tišnov, nový hřbitov

 

 

01_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

Výstavba Smuteční síně je jednoznačně největší zásah do struktury hřbitovního areálu od doby jeho založení. Proto je nutné, aby zásah měl přínos také pro celý areál hřbitova.

02_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

Minimalistická, jasná urbanistická kompozice Smuteční síně a její osazení na pozemek respektuje jak platný Územní plán, tak ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.
Dvě fasády (jihozápadní a jihovýchodní) a z nich vybíhající prodloužené zdi definují prostory pro veřejnost a oddělují je od provozního zázemí hřbitova. U hlavního vstupu na hřbitov tak vzniká důstojné vstupní prostranství, do kterého je obrácen i vstup do Smuteční síně. Jihovýchodní průčelí je pak orientováno podél stávající široké areálové cesty. Prolomená rytmem nik s kolumbárii, linka jihovýchodní fasády síně podtrhuje patu hřbitovního svahu s hrobovými místy. Naopak skrytý před návštěvníky zůstává provozní dvůr při severozápadní fasádě síně.
 

Severovýchodní fasádě dominuje velký okenní otvor a průhled z auditoria. Lemovaný zdmi, tento průhled směřuje do dáli, do krajiny.

 

02a_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

 

03_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

Architektonické a dispoziční řešení Smuteční síně využívá nadčasových, obecně platných zákonitostí, jakými jsou symetrie, rytmus a perspektiva. Zároveň se je návrh snaží využívat pouze v účelné míře a ve prospěch atmosféry okamžiku posledního rozloučení: jasně, přehledně a neokázale. Cílem návrhu je vytvoření důstojného, kontemplativního a přitom neokázalého prostředí. A to jak během obřadů posledního rozloučení, tak v době mezi obřady – v době „tichého pokoje“.

 

 

04_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

 

 

 

05_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

Přehledná dispozice: prostory přístupné smutečním hostům - prostory pro nejbližší pozůstalé - služební vstup - kolumbária podél hřbitovní cesty - rozšíření o provozní zázemí ve II. etapě

 

 

 

 

06_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

Dispozice Smuteční síně dovoluje uspořádat obřady různých měřítek - obřady pouze v úzkém kruhu - obřady v auditoriu - obřady s velkou účastí (propojení auditoria a vstupního foyer)

 

 

 

 

07_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 Schematické znázornění průběhu pohřbu

 

 

 

08_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

 

Vstupní prostor hřbitova: odpolední slunce, lavičky ve stínu stromů. Důstojné místo pro setkávání smutečních hostů v době obřadu i návštěvníků hřbitova během všedních dnů...

01_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

Prodloužená fasáda Smuteční síně podél stávající hřbitovní cesty. Pravidelný rytmus zdí s nikami pro schránky kolumbárií se obracejí k areálu hřbitova.   

09_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

Tak daleko, tak blízko…

Průhled oknem za rakví prodlužuje osu auditoria přes katafalk až do krajiny. Průhled je propojením vnitřku a venku, propojením auditoria a krajiny, propojením nás, přítomných, a všeho kolem.

10_tisnov_smutecni_sin_archisluzba

 

 11_tisnov_smutecni_sin_archisluzba