Smuteční síň, Litvínov

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
ocenění: 3. CENA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI, 2017   
místo: Litvínov

 

 01_archisluzba_smutecni_sin_litvinov_perspektiva

 

 02_archisluzba_smutecni_sin_litvinov

 

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ: TŘI NOVÁ OHNISKA

Vstupní prostranství

Prostranství s „bránou - vstupním pavilonem“ je očištěno od přístaveb a zceleno novou dlažbou. Odtud pokračují do tří směrů hlavní areálové cesty.

Nová vsypová louka mezi kolumbárii

Druhé ohnisko je vloženo do středu nově budované enklávy s kolumbárii. Travnatá louka, lemovaná stromořadím, člení i sjednocuje okrsek s kolumbárii.

Smuteční libosad a nová obřadní síň

Stávající rastr stromů za pomníkem obětem II. sv. války je doplněn, vzniká „čestný dvůr“ před vstupní fasádou Smuteční síně. Zároveň se tento prostor stává ohniskem pro budoucí rozšířenou část hřbitova. Smuteční síň svou jasnou formou a jednoduchým výrazem posiluje novou urbanistickou koncepci hřbitova a jednoznačně uvozuje vstup do nové části areálu.

 

 

 03_archisluzba_smutecni_sin_litvinov

 

03_archisluzba_smutecni_sin_litvinov

 

 

Smuteční­ síň

Do jednoduché hmoty jsou integrovány jednotlivé trakty s požadovaným stavebním programem. Západní­ vstupní­ fasáda je krytým portikem přivrácená ke Smutečnímu libosadu. V zadní­m křídle je technické a provozní­ zázemí, v křídle severní­m pak kancelářské provozy. Srdcem dispozice je auditorium s venkovním Smutečním atriem.

Vzhledem k přítomnosti podzemní vody je Smuteční síň řešena jako jednopodlažní. Dispoziční řešení odděluje jednotlivé provozy a umožňuje snadnou manipulaci s rakví. Návrh klade důraz na bezkolizní a ekonomicky přiměřený provoz a údržbu.

 

 04_archisluzba_smutecni_sin_litvinov