Smuteční síň a úpravy hřbitova,
Valašské Meziříčí

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
generální projektant: archislužba.cz
spolupráce: Peter Babka, Zdeněk Šuchma (stavební část), Václav Přikryl (statika), Jiří Hájek (VZT, vytápění), Eva Wagnerová (zahradní úpravy), Kateřina Stratilová (ZTI), Vítězslav Valášek (silnoproud), Pavel Skřivan (konzultace osvětlení), Petr Vítek, Petr Pochylý (slaboproud, audio-video), Zdeněk Čejka (PBŘ), Petr Jarolím (doprava), Ivo Pospíšil, Libor Loveček, Petra Vlachynská (Fontána života)
projekt: 2015 - 2016
realizace: 2017 - 2018
ocenění: 1. CENA v architektonické soutěži o návrh                                           
fotografie: Lukáš Němeček

 

001_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

Předmětem architektonické soutěže o návrh (2014) byla nová smuteční síň a také kolumbária, vsypová loučka a úpravy volné plochy u hlavního vstupu na hřbitov. Náš vítězný návrh soustředil všechny části stavebního programu do silného prvku „obřadního okrsku“.

 

002_archisluzba_smutecni_sin_valmez  

NOVÁ ČÁST HŘBITOVA  

"Obřadní okrsek" je jasný prostorový celek se silným symbolickým významem. Rituální význam místa je zdůrazněn stoupající osou "poslední cesty". Cesta je lemována stromy a traktována - stejně jako lidský život - pravidelným rytmem překonávaných stupňů. Tato osa pokračuje až do auditoria obřadní síně. Tam, zdůrazněna převýšeným světlíkem, vrcholí katafalkem s rakví zesnulého. 

 

  

 

KONCEPCE NÁVRHU

Hřbitov ve Valašském Meziříčí nemá jasnou hierarchizaci prostorů a cest, ani zřetelně zdůrazněný vstup. Stavební parcela pro smuteční síň byla ve struktuře hřbitovního areálu výjimečná jednak svou velikostí (dosud volné) plochy, jednak svou polohou u vstupu na hřbitov. Na první pohled je srozumitelný i charakter parcely: jde o svah stoupající od ruchu a shonu vstříc poklidu a tichu.

Výstavba smuteční síně byla příležitostí ukotvit kompozici areálu hřbitova novým, pevným urbanistickým prvkem, jenž bude respektovat stávající strukturu hřbitova a zároveň pomůže lépe definovat hlavní vstup do areálu ve stávající poloze.

Kompozice prvků „Obřadního okrsku“ využívá nadčasových, obecně platných zákonitostí, jakými jsou symetrie, rytmus a perspektiva. Zároveň je využívá pouze v účelné míře a ve prospěch atmosféry okamžiku posledního rozloučení: jasně, přehledně a neokázale. Vytváříme důstojné a kontemplativní prostředí, které rozvijí genius loci hřbitova. A to jak během obřadů posledního rozloučení, tak v době mezi obřady – v době „tichého pokoje“.

 

026_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

SMUTEČNÍ SÍŇ

Objekt smuteční síně je jednopodlažní, s výrazně převýšeným objemem světlíku v ose „poslední cesty“. Světlík je ústředním kompozičním prvkem jak venkovních, tak vnitřních prostor. Objem světlíku navíc ukrývá nadstřešní vývody technologií.

 

 

Na smuteční síň navazují venkovní prostory, kryté přesahující střechou.  Výraznými vstupními dveřmi vchází smuteční hosté přes příčně situované foyer do samotné síně - auditoria. Směr „poslední cesty“ je ve foyer a především v auditoriu zdůrazněn výrazným převýšeným světlíkem. V samotném závěru osy se nachází apsida katafalku s rakví.  

 

004_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

004e_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

Typologie auditoria vychází z tradičního uspořádání „trojlodního“ prostoru, s lavicemi po stranách a s průchodem v ose. Tato tradiční skladba interiéru dovoluje uspořádání různých forem obřadu - umožňuje mimo jiné bohoslužbu slova a vynášení rakve jako součást obřadu.

 

010_archisluzba_smutecni_sin_valmez 

 

Uzavřenost auditoria je porušena jeho boční vizuální vazbou se „smutečním atriem“. Atrium slouží jako důstojný přechod vstříc všedním dnům – je tudy možný odchod smutečních hostů a také průchod k vsypové loučce ve svahu nad obřadní síní. Klidná atmosféra prostoru je podtržena pomalým plynutím vody ve „Fontáně života“ uprostřed átria.

Specifika provozu obřadní síně se promítla do řešení technologií. Síň je větrána, temperována a vytápěna kombinací systémů (podlahové topné kabely a tepelné čerpadlo vzduch-vzduch). Z převýšené části interiéru je odebírán použitý vzduch, který je využíván k tepelné rekuperaci. Extenzivní zelená střecha přispívá ke zlepšení mikroklimatu a zlepšuje bilanci odtoku srážkových vod.

 

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Řešení interiéru auditoria je pojednáno jako symbolický protiklad dvou světů. Světa okolo nás a světa jinde, světa dál a výše. Tmavě šedé odstíny podlahy a obložení stěn v úrovni smutečních hostů jsou v kontrastu s abstraktním bílým stropem a světlem přicházejícím z převýšené osy světlíku. Takto definovaná „scénografie“ se přeměňuje při ukončení obřadu. Spouští se svislá stěna – poslední opona, která zakryje apsidu s katafalkem. Otevírají se rolety před velkými bočními okny. Pronikající denní světlo vybízí účastníky obřadu k pozvolnému návratu přes klidné atrium zpět do všedních dní.

 

020_archisluzba_smutecni_sin_valmez

  

004c_archisluzba_smutecni_sin_valmez

  

004f_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

005_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

009_archisluzba_smutecni_sin_valmez

  

010a_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

016_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

018_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

019_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

020_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

021_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

022_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

023_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

024_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

025_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

027_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

028_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

029_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

031_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

032_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

033_archisluzba_smutecni_sin_valmez

 

Pár poznámek o cestě od soutěže k realizaci si můžete přečíst na našem blogu "MADE IN VALMEZ"

Více o vítězném soutěžním návrhu si můžete přečíst na našich stránkách ZDE

 

Naše realizace byla publikována na odborném webu EARCH.cz:

 

Naše realizace byla publikována na webu o světové architektuře ArchDaily.com:

 

Naše realizace byla publikována v Týdeníku Echo č. 17/2019:

034_archisluzba.cz_echo_smutecni_sin

 

 Naše realizace byla publikována v časopise Hinge vycházejícím v Hongkongu:

037_archisluzba_Hinge_smutecni_sin