ŠKOLA SMÍCHOV

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Iveta Křížová, Adéla Hajšmanová
projekt: mezinárodní architektonická soutěž, 2018

 

/00_archisluzba_skola_smichov_vizu

  

Nová škola navazuje na racionální urbanistický koncept nové čtvrti, stává se soudržným svorníkem okolních veřejných prostranství. Pevná obálka fasády definuje školu navenek jako srozumitelný celek, který uvnitř ukrývá prostory a vazby s různorodým charakterem. Ohniskem školy je atrium s hlavními schodišti a dvojice venkovních teras pro I. a II. stupeň. Vždy pětice tříd s vlastním zázemím tvoří samostatné komorní funkční jednotky pro děti stejného věku. Samostatné vstupy dovolují využívat části školy i mimo dobu vyučování (tělocvičny, sportoviště, školní kluby, knihovna…).

 

01_archisluzba_skola_smichov_situace

   

Masterplan: racionální bloková struktura a hlavní pěší bulvár, ke kterému je orientován hlavní vstup nové školy;
Škola: kompaktní celek, v rámci čtvrti jednoznačný prvek jiného měřítka;
Venkovní prostory: bezpečné aktivity dětí v centru velkoměsta: nejen školní pozemek, ale také dvojice
velkých venkovních teras – školních dvorů;

 

 02_archisluzba_skola_smichov_schemata

  

 

Veškerý stavební program je uspořádán do kompaktního objemu. Hmota objektu je v parteru vymezena homogenním proskleným soklem. Škola tak nemá žádnou „zadní fasádu“, naopak se do školního pozemku na úrovni suterénu otevírá dvěma podlažími. Nad pevnou hmotou druhého a třetího podlaží s učebnami je objekt zakončen hřebínkem odborných učeben a ateliérů.

 

 

05_archisluzba_skola_smichov_schemata

 

 

03_archisluzba_skola_smichov_pudorysy

 

04_archisluzba_skola_smichov_pudorysy

  

 

 

06_archisluzba_skola_smichov_rezy 

 

 

07_archisluzba_skola_smichov_pohledy

 

 

 

08_archisluzba_skola_smichov_ilustrace

 

 

09_archisluzba_skola_smichov_ilustrace

 

 

10_archisluzba_skola_smichov_ilustrace