Rozptylová loučka - Dům vzpomínek

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
projekt: koncepční studie, 2024
místo: Vohančice

 

01_archisluzba_hrbitov

  

02_archisluzba_hrbitov

 

V místě, kde se louky pomalu odvrací od vesnice někam dál k severu.

Alej mohutných stromů pozvolna stoupá od silnice k Domu vzpomínek.

Na konci aleje, kolmo k ní, stojí nízká kamenná zídka. Jediným otvorem v ní lze přes kamenný práh vstoupit do Domu vzpomínek. Do místa, kde je něco, co už není.

Symbolicky je Dům vzpomínek vyjádřen sotva znatelnou stopou - kameny po obvodu čtvercového půdorysu.

Oproti kamenům, symbolizujícím stopu, minulost, je Místo vymezeno také prvky, které nás přetrvají - mohutnými stromy rostoucími jednak v rozích čtverce, jednak v řadě naproti zdi.

 

03_archisluzba_hrbitov

Pohled alejí ke vstupu

 

04_archisluzba_hrbitov

Pohled na rozptylovou loučku od severovýchodu