Rodinný dům v Míkovicích

autoři: Ing. arch. Ivana Smětáková, Ing. arch. Jiří Vokřál, Ing. arch. Josef Žufánek
projekt: studie, 2010
místo: Míkovice, jižní Morava

 

Řešení jednopodlažního rodinného domu zohledňuje bydlení ve vztahu ke generačnímu vývoji rodiny a člení tak dům na klidovou část (ložnicovou) oddělenou na část rodičů a část dětí, do které lze v budoucím vývoji užívání domu vstupovat samostatným vstupem nebo lze tuto část využívat jako hostovskou pro návštěvy dětí a jejich rodin.

Těžištěm oddělujícím tyto dvě části – „ křídla“ je společenská – obytná část domu, se vstupem do domu. Z těchto vztahů užívání domu rodinou a úzké parcely lze vygenerovat koncepci půdorysného tvaru domu jako „ kříž“ zohledňující křížení generací, protínající se ve společenské části – příčné hmotě domu, která významově dominuje nad podélnou hmotou domu svým převýšením. 

Křížení domu rozděluje i zahradu na tři části – zahradu přiřazenou pokojům dětí, zahradu navazující na obývací pokoj a zahradu přecházející do ložnice rodičů. Tyto tři jednotlivé prostory zahrady jsou tak hmotou domu vzájemně opticky odděleny.

Křížení hmot a orientace pokojů posiluje i vnitřní a optické soukromí těchto jednotlivých zón domu. 

 

PŮDORYS JEDNOPODLAŽNÍHO RODINNÉHO DOMU