Rodinné domy Brno - Jundrov

autor: Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. Lukáš Pecka, Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno
generální projektant: Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno s.r.o.
projekt: studie 2009, územní rozhodnutí 2010, stavební povolení 2011
místo: Brno - Jundrov

 

Zadáním developera byla skupina rodinných domů různých velikostí a typů na menších pozemcích. Domy s rozdílnými dispozicemi navzájem spojuje střídmá geometrie architektonických forem, použité materiály i barva fasád - vzniká tak sourodý soubor rodinných domů. Důraz je kladen na rozmanitost vnitřních obytných prostorů, účelnost a využití všech výhod bydlení ve městě a přitom v zeleni. 

 

 

Řadové rodinné domy byly v lokalitě navrženy ve dvou různých velikostech. Menší rodinný dům - dvoupodlažní a větší velikostní typ - třípodlažní. Rodinné domy obou typů vždy využívají svého osazení do sklonitého terénu tak, aby byla z obytného prostoru lehce přístupná zahrdada.