Prověření prostupnosti v oblasti Cacovická, Brno

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
projekt: prověřovací studie, 2023
místo: Brno, k. ú. Husovice, Lesná, Maloměřice 

 

01_archisluzba_brno_cacovicka

Letecký pohled od jihu na lávku svahem (vlevo) a na lávku na Cacovický ostrov (vpravo).

 

02a_archisluzba_brno_cacovicka

Bylo porovnáno šest různých variant propojení mezi ul. Marie Majerové na Lesné a ul. Cacovickou. Vybraná varianta „úvrať“ je druhá zprava (fialová).

 

03a_archisluzba_brno_cacovicka

Foto stávajícího stavu.

 

04_archisluzba_brno_cacovicka

 05_archisluzba_brno_cacovicka

Navržené řešení je rozděleno do tří logických a provozně nezávislých celků:
A. lávka svahem – spojení pro pěší a cyklisty mezi Lesnou a ulicí Cacovickou
B. úpravy ulice Cacovické – opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
C. lávka na ostrov – spojení pro pěší a cyklisty mezi ul. Cacovickou a Cacovickým ostrovem.

 

 

06_archisluzba_brno_cacovicka

Koncept konstrukčního řešení lávky svahem, použitý materiál corten.

 

 

 07_archisluzba_brno_cacovicka

Referenční příklady řešení - lávka.

 

 

08_archisluzba_brno_cacovicka

Referenční příklady řešení - schodišťové stupně na terénu.