Předprostor Domu umění
a park Koliště I - soutěž

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková, Zbyněk Musil
ocenění: ODMĚNA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI, 2023  
místo: Brno

 

01_archisluzba_Brno_Dum_umeni_park_Koliste

 

Dnes jsou hlavním znakem místa honosné budovy, parková zeleň a pět proudů automobilů na Kolišti.

Cílem soutěže není odstranit tranzitní dopravu. Cílem je vtisknout místu jednoznačný charakter a atmosféru.

Využíváme jedinečný objekt Domu umění v ose parku, střídmými prostředky prodlužujeme jeho potenciál a vytváříme z parku Galerii pod širým nebem.

Návrhem definovaná veřejná prostranství se stávají důstojnou kulisou pro měnící se výstavy. Společným znakem těchto prostranství je jejich univerzálnost.

Fyzicky, materiálově a krajinářsky jasně rozlišujeme přímky uličních prostorů se stromořadími a plochu samotného parku.

Terén okolo Domu umění srovnáváme do roviny na úroveň paty jeho západní a východní fasády. Vzniká tak vstupní Piazzetta přímo propojená s parkem. Vzniklý výškový rozdíl zdůrazňujeme a překonáváme pomocí kamenných stupňů a ramp.

Návrhem definovaná prostranství jsou neokázalá, neefektní, stávají se důstojnou kulisou pro měnící se artefakty. A stávají se především fungujícím prostředím pro všední i slavnostní chvíle jejich uživatelů.

 

 

 

 

03_archisluzba_Brno_Dum_umeni_park_Koliste

 

 

 

 

 

 

06_archisluzba_Brno_Dum_umeni_park_Koliste