PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR V TIŠNOVĚ

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
spolupráce: Ing. arch. Jakub Kolman, Ing. arch. Jaroslava Brhelová
projekt: urbanisticko-architektonická studie, 2016
místo: Tišnov
ocenění: vítězství ve vyzvané soutěži


01_archisluzba_Tisnov_prednadrazi

Analýza území: Přednádraží - území na rozhraní dvou struktur rozdílných měřítek.

Měřítko dopravní (nádraží a přestupní terminál) a měřítko městské (ulice a člověk). 

 

02_archisluzba_Tisnov_prednadrazi

Urbanistická koncepce ve třech hlavních bodech: 

1. Zachování prostupnosti území

Největším potenciálem území je jeho dobrá pěší prostupnost a počet lidí, kteří územím prochází. Tento potenciál je nutno zdůraznit, nikoli potlačovat. Průchod územím je nutno zatraktivnit.

2. Drobná veřejná prostranství podél bývalého náhonu

Území je bez atmosféry, bez genia loci. Řetězec veřejných prostranství ve stopě historického vodního náhonu zdůrazňuje charakter a posílí atraktivitu území. A to za pomoci budov, stromů (stávajících i nových), městského mobiliáře a vodních prvků upomínajících na náhon.

3. Doplnění městské struktury - napojení na lidské měřítko navazující městské struktury

Bloková struktura domů je ověřená a ekonomicky udržitelná. Navíc umožňuje postupnou realizaci po etapách. Navržená struktura bloků vychází z vlastnické struktury a z udržitelnosti využití stávajících objektů.

03_archisluzba_Tisnov_prednadrazi

 

Cíl: Přednádraží jako atraktivní vstup do města 

V časovém horizontu cca 20 let vznikne po etapách vstupní část města, navazující svou strukturou a měřítkem na historické jádro města Tišnova. Propojení nádraží a centra se stane atraktivní jak pro investory tak pro uživatele: občany města, mikroregionu i turisty.

 

 

 

04_archisluzba_Tisnov_prednadrazi

 Situace řešeného území - návrh

 

05_archisluzba_Tisnov_prednadrazi

 Perspektiva - návrh po realizaci všech etap

 

 

06_archisluzba_Tisnov_prednadrazi

Pohled na nově definované "Mlýnské náměstí"

 

 

07_archisluzba_Tisnov_prednadrazi

Pohled na "vstup do města"  

 

 

08_archisluzba_Tisnov_prednadrazi

Projekt Přednádraží byl publikován v Bulletinu ČKA na podzim 2018. Bulletin je celý věnován tématu "městský architekt" a městská architektka Tišnova arch. Zdeňka Vydrová zde představuje náš návrh na postupnou přeměnu strategického území města Tišnova.