Pomník obětem 1. světové války,
Valašské Meziříčí

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
spolupráce: Ing. arch. Jaroslava Brhelová, Ing. arch. Jakub Kolman
projekt: architektonická studie 2017, dokumentace pro provádění stavby 2017
místo: hřbitov Valašské Meziříčí, nerealizováno

 

01_archisluzba_pomnik_ValMez

 

Libreto:

Válka zásadně zasáhla do chodu každodenního života. Proti sobě stojí státy a národy, dopad války však pociťují především města, rodiny a jednotlivci. Jednotlivé ročníky mužů rukují na frontu - většinou nedobrovolně. Rodiny přichází o otce a o syny, obce ztrácí sedláky, doktory, řemeslníky. Struktura fungující společnosti tak pozbývá své základní stavební prvky.

Ranění, nezvěstní a padlí jsou vyjmuti z celistvé struktury společnosti a ta je vážně poznamenána. Vznikají prázdná místa, jež nelze zacelit.  Nezahojené válečné rány jsou ve společnosti patrné i dlouho po skončení války.

 

02_archisluzba_pomnik_ValMez

Hřbitov ve Valašském Meziříčí - letecký snímek. 

 

03_archisluzba_pomnik_ValMez 

Městský hřbitov leží ve svahu, stoupající areálové cesty - pohledové osy - jsou ukončeny významnými prvky (stávající smuteční síň, nová smuteční síň, pomník německým   vojákům, turecká mohyla).

 

04_archisluzba_pomnik_ValMez

 

Jedna z hlavních pohledových os bude ukončena novou dominantou - Pomníkem obětem I. světové války. Ten se bude pohledově uplatňovat jak z dálky, tak i z bezprostřední blízkosti.

 

05_archisluzba_pomnik_ValMez

 

Ze země vyrůstá vertikální soubor prvků, symbolizující Společnost. V tomto silném celku dochází ke změnám, které jej oslabují. Některé části jsou z celku vyjmuty, pozměněny a nelze je vrátit zpět. Jejich místo je nyní jinde, přesto je jejich nová role důležitá. Vyjmuté prvky spočívají seřazené na oválném soklu pomníku. Každý prvek - kovová deska - nese jméno jednoho občana měst Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou, kteří se z Velké války už nevrátili domů.

 

06_archisluzba_pomnik_ValMez

07_archisluzba_pomnik_ValMez

 

08_archisluzba_pomnik_ValMez

 

 

010_archisluzba_pomnik_ValMez

 

011_archisluzba_pomnik_ValMez

 

012_archisluzba_pomnik_ValMez

 

012_archisluzba_pomnik_ValMez