Park mladých v Litomyšli

 

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Bc. Adéla Hajšmanová
zeleň: Ing. Ján Augustín, Ing. Iveta Augustínová
projekt: územní studie, 2018
místo: Litomyšl

 

01_archisluzba_Litomysl_park_mladych 

"Park mladých". Jedna z nejvýznamnějších parkových ploch ve městě Litomyšl. Obrovským potenciálem parku je blízkost základních škol a obytných čtvrtí. Děti i ostatní obyvatelé využívají Park mladých opravdu každý den. A to i přes to, že zatím chyběla koncepce rozvoje parku a jeho údržba se dlouho omezovala jen na nejnutnější minimum.

Na základě analýz a srovnání parkových ploch v intravilánu města Litomyšl můžeme říci, že Park mladých je v dobrém slova smyslu „všedním“, „každodenním“ volnočasovým prostorem (oproti „svátečním“ Klášterním zahradám nebo Zámeckému parku). Oproti ostatním parkům je více vzdálen historickému centru, ale o to více je využíván místními obyvateli.

 

02_archisluzba_Litomysl_park_mladych

 

Náš návrh chápe Park mladých jako místo pro trávení volného času všech věkových skupin obyvatel Litomyšle. Park bereme jako univerzální platformu pod vzrostlou zelení, se snadnou pěší vazbou na sousední městskou strukturu i na nedalekou volnou krajinu. Naše koncepce úprav parku respektuje v co největší míře jednak stávající vzrostlou zeleň, jednak stávající cestní síť v parku.

Základním kompozičním a scelujícím prvkem parku je „běžecká dráha“ vinoucí se ve stopě stávající cesty. Tato okružní hlavní cesta, více než 600 metrů dlouhá, propojuje jednotlivá místa a jednotlivé atmosféry v Parku mladých. Červená "běžecká dráha" je symbolem pohybu, aktivity a bude charakteristickým znakem Parku mladých. Slouží k různým organizovaným i spontánním aktivitám (dopolední hodiny tělocviku i odpolední závody koloběžek). Hlavní okruh je doplněn dalšími cestami s jasně danou hierarchií: spojovacími cestami, užšími betonovými pruhy a pěšinami ze štěrkového trávníku. Tato cestní síť vychází z přirozených pěších tras, propojuje Park mladých se sousední městskou strukturou a s krajinou.

 

03_archisluzba_Litomysl_park_mladych

 

 04_archisluzba_Litomysl_park_mladych

 

Hierarchie parkových cest je doplněna sportovními plochami s nově definovanou náplní a atmosférou – jednak to je atletický ovál v místě stávajícího antukového, s přírodními tribunkami a s pobytovým trávníkem uprostřed, jednak jsou to jednotlivá hřiště a místa (workout - parkur - dětská hřiště a pískoviště - pergola s výhledem...).

 

05_archisluzba_Litomysl_park_mladych 

V severní části parku, v místě terénního zlomu mezi atletickým oválem a zelení a v kontaktu s rozvojovými plochami severně od parku, je navrženo nové ohnisko Parku mladých s objektem zázemí a s občerstvením. Mlatová plocha je stíněna korunami stávajících a nových stromů a doplněna hřištěm pro nejmenší děti a možností posezení. Na střeše objektu je navržena terasa s průhledy vzrostlou zelení, mírně vyvýšená nad plochu parku i atletického oválu. 

 

06_archisluzba_Litomysl_park_mladych

 

07_archisluzba_Litomysl_park_mladych