Památník Jana Palacha ve Všetatech

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
konzultace: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
projekt: studie 2016
místo: Všetaty, střední Čechy
ocenění: ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY v architektonicko-umělecké soutěži

 

Předmět soutěže

Předmětem jednokolové veřejné architektonicko‐umělecké soutěže o návrh bylo zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha ve Všetatech jako specifického a symbolického místa, v němž silou prožitku může dojít k vnitřní transformaci a vytvoření osobitého vztahu jedince k dějinám 20. století.

 

1948 - 1968/9 - 1989

Tři letopočty, které silně ovlivnily a stále ovlivňují životy generací.

Rámec těchto čtyřiceti let, dvaceti a dvaceti, na půdoryse Palachova domu.

„Cesta národa“ prochází skrz dvacet travé mezi železnými pláty. Symbol 2 x 20 roků uzavřenosti země, nesvobody národa, stereotypního, až lhostejného bezčasí. Jan (1948 - 1969) chtěl národ probudit z rezignace. Avšak až dvacáté výročí jeho oběti znamenalo počátek konce nesvobody. Palachův týden a rok 1989 je tak posledním železným plátem. Za ním Cesta národa vrcholí „Zrcadlem minulosti“, ve kterém se odráží tvář každého návštěvníka Památníku.

  

005_palach_pamatnik

 

 

pamatnik jana palacha

 

 

Svou strukturou je Památník jiný dům. Jak navenek, tak i uvnitř.

1948 - 1968/9 - 1989

Po dvaceti letech od komunistického puče se společenský systém pomalu začal uvolňovat a byla tu příležitost k jeho reformám. Vpád vojsk však znamenal opět pozvolné utahování šroubů systému.

Úplně obyčejný a přesto jiný dům. Vyšel z něj mladý Jan, aby svým neobyčejným činem probudil národ z počínající rezignace na společenské poměry. Politický vývoj se však postupně opět „normalizoval“ a následovalo dalších 20 let nesvobody, než se systém v roce 1989 rozpadl.

Památník Jana Palacha převádí do symbolické, fyzicky uchopitelné formy těchto 2 x 20 let, které jednoznačně poznamenaly generace českého a slovenského národa. Činí tak formou intenzivního působení na smysly člověka. Jak na kolemjdoucího, tak na návštěvníka Památníku. Působí, ať už je návštěvníkova znalost tématu nízká či podrobná.

Obraz první, rok 1948: Vstupuji do železných útrob Památníku v jediném volném místě v jeho boku. Jiná akustika, jiné mikroklima, jiné světlo. Dlouhým příčným průchodem, „Cestou národa“, procházím skrz jednotlivé těžké pláty kovu. Okolní svět jen tuším. Vidím jen jednotlivá travé oblohy nade mnou. Každá z těsných bočních uliček končí jen úzkým otvorem v železné oponě, kudy prosvítá náznak dění kolem. I když tuším přítomnost ostatních návštěvníků, v jednotlivých uličkách jsem sám se svými pocity. Dvacet travé, dvacet uliček, dvacet let.

Obraz druhý, rok 1968/9: Cesta národa se nepatrně rozevírá a… končí. Kupředu už nelze pokračovat. Jen výstižný citát o činu Jana Palacha a světlo, proudící z otvoru nad hlavou v poslední čelní stěně. Musím se obrátit a jít zase zpět. Dlouhá perspektiva průchodu snad končí světlem na jeho konci…

Obraz třetí, rok 1989: Procházím otvorem v posledním plátu. Po čtyřiceti letech světlo, koruny stromů, zpěv ptáků. Cesta končí mohutnou deskou „Zrcadla minulosti“ v „Zahradě svobody“. V odrazu vidím sebe.

„Lidé nemusí zůstat nedůslední, bojácní, lhostejní. Teprve v našich postojích a rozhodnutích zítra, pozítří, budeme odhalovat plný smysl té naděje,
která je v činu Jana Palacha pro nás uložena“.
kněz Jakub S. Trojan během pohřbu Jana Palacha, 1969

 palach_pudorys_pamatnik 

půdorys Památníku

 

pamatnik_palach_rez

podélný řez osou Památníku

pamatnik_palach_rez

fasáda Památníku

 

 jednotlivé ocelové pláty

 

 

Pozemek domu Jana Palacha se dvěma novými stavbami. Těžká dominující hmota symbolického Památníku na místě Palachova domu a lehká stavba Pavilonu s expozicí. Vztah těchto dvou nových objektů člení volnou plochu pozemku na dvě odlišné části: na jih otevřenou vstupní část, přes kterou návštěvník přichází ke vstupům do obou objektů a na stinné, uzavřené kontemplativní atrium - „Zahradu svobody“.

 

002_palach_model

 

 

001_palach_model 

 

Stavebně-technické řešení 

22 ocelových plátů Památníku bude osazeno na základové ŽB desce. Každý plát má půdorysné rozměry cca 6,4 x 0,1 m, s bočními stěnami do výšky 2,5 m, s hřebenem ve výšce cca 6,4 m. Světlá vzdálenost mezi pláty je cca 0,85 m, šířka „Cesty národa“ cca 1,0 m. Materiál plátů – ocelový plech s řízenou korozí na rámové konstrukci. Použitý materiál posílí syrovou geometrii a výraz objektu a také jeho bezúdržbovost. Pochůzí plochy budou z česaného betonu.

Jednopodlažní hmota Pavilonu je výrazově rozdělena na dvě části, kryté jednotnou horizontálou extenzivní zelené střechy. Zadní část zázemí je zděná, přední výstavní část je dřevěná (sloupky s horizontálním zavětrováním, strop z obousměrných lepených nosníků). Světlá výška místností cca 2,8 m, výška nosníků cca 50 cm, největší rozpětí 7,8 m. Vytápění Pavilonu je uvažováno teplovodní, plynovým kotlem nebo tepelným čerpadlem (zemní vrt).

 

 

palach_situace_pamatnik

 

situace - pozemek památníku Jana Palacha 

 

 

006_palach_zakres

 

palach_zakres

 

palach_zakres_pamatnik

 

Vyšel katalog s naším oceněným soutěžným návrhem (str. 38-43)

palach_katalog_oceneny_navrh