Občanská vybavenost v malé obci

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
projekt: urbanisticko-architektonická studie, 2020
místo: obec na Tišnovsku

 

Obec, ležící v širší brněnské aglomeraci, se stala zejména po roce 2005 vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Velký zájem o stavební parcely vyvolává v obci potřebu kontrolovaného a koncepčního rozvoje území. Postupně byla zpracována Územní studie nové lokality pro bydlení a studie objektů občanské vybavenosti.
Cílem těchto koncepčních příprav má být:
- udržitelný a prostorově omezený rozsah výstavby, s respektem ke krajinným hodnotám území (horizont, konfigurace terénu a dílčí krajinné dominanty)
- kultivovaná veřejná prostranství, jejichž forma i rozsah bude pod kontrolou obce a bude rozvíjet kulturní hodnoty území
- přínos pro stávající obec (propojení vycházkových tras, obnova a vytvoření nových „míst v krajině“…)

V rámci studie bylo navrženo celkové urbanistické řešení lokality a podoba jednotlivých objektů občanské vybavenosti:

  • mateřská škola pro 25 dětí,
  • dva domy seniorů, každý s 12 byty,
  • objekty pro koloniál a drobné služby (např. prádelna, vývařovna...)

 

01_archisluzba_obchod_domov pro seniory_skolkaCelkový pohled na řešené území od jihovýchodu

 

Proporce i měřítko jednotlivých objektů jsou co nejvíce přizpůsobeny harmonickému venkovskému prostředí. Výraz budov je ale současný, vyplývá z jejich dispozice, funkce a technologického řešení. Zároveň zvolená forma zdůrazňuje jedinečnou veřejnou funkci objektů a podtrhuje jejich význam v rámci obce.  

 

02_archisluzba_skolka_domov pro seniory_obchodPohled u ulice na mateřskou školku

 

03_archisluzba_skolka_domov pro seniory_obchodPohled ze zahrady na mateřskou školku

 

04_archisluzba_skolka_domov pro seniory_obchodInteriér mateřské školky

 

05_archisluzba_skolka_domov pro seniory_obchodPohled z ulice na dům seniorů

 

06_archisluzba_skolka_domov pro seniory_obchodPohled od silnice na veřejné prostranství před obchodem