NOVINKA:
KŘEST KNIHY: LESNÁ - 50 LET SÍDLIŠTĚ

11. 9. 2012 - Křest knihy "Lesná - 50 let sídliště" 

Byl vydán sborník o historii a současnosti brněnského sídliště Lesná. Před "regenerací" obytných domů bylo toto sídliště snad nejzdařilejší realizací "komplexní bytové výstavby" v Československu. O zprznění tektoniky domů pojednává řada příspěvků, mimo jiné také příspěvek Lukáše Pecky  "Lesná - padesátiletá dáma, která si nenechala dobře poradit".

Doporučujeme zajímavé texty od autora Lesné, architekta Viktora Rudiše, a kompletní soupis výtvarných děl v sídlišti od J. Kořínkové a J. Matuszkové!

 

archisluzba_lesna_kniha 

archisluzba_lesna_kniha

 

archisluzba_lesna_kniha