Moravské náměstí v Brně

ideový koncept: Ing. arch. Petr Hrůša, Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno
autor: Ing. arch. Petr Hrůša, Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno
spoluautor: Ing. arch. Lukáš Pecka
projekt: studie 2005, projekt, realizace, autorský dozor 2008-2010
místo: Brno

 

Prostor mezi významnými budovami na brněnském Ringu (kostel sv. Tomáše, Místodržitelský palác, Nejvyšší správní soud, (Německý dům) byl upraven podle ideového návrhu Ing. arch. Petra Hrůši. Celá plocha je sjednocena pravidelnou geometrií rastru dlažby, který odpovídá měřítku i orientaci hlavních průčelí okolních budov a integruje v sobě symboly čtyř Kardinálních ctností.

 archisluzba_moravske_namesti

 

Moravské náměstí s kostelem Sv. Tomáše a Místodržitelským palácem na sklonku 19. století a stejný prostor zaplněný auty před rekonstrukcí na sklonku 20. století.

 

archisluzba_moravske_namesti

 

Fotografie z průběhu prací na rekonstrukci náměstí (rok 2009-2010). 

 

archisluzba_moravske_namesti

 

archisluzba_moravske_namesti

 

archisluzba_moravske_namesti

 archisluzba_moravske_namesti

 

archisluzba_moravske_namesti 

archisluzba_sedmicka