Hustopeče - severozápad

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
ocenění:    2. ZVÝŠENÁ CENA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI, 2014   
místo: Hustopeče

 

ZADÁNÍ

Město zvažuje možnosti rozsáhlé obytné výstavby, doplněné občanskou vybaveností, na plochách v severozápadní části města. Zadáním bylo zpracovat podklad pro koncepční rozhodování o způsobu a postupech investičních akcí města Hustopeče a soukromých investorů.

 

Hustopeče - severozápad

 

KONCEPT - RADIÁLNÍ CESTY V ÚZEMÍ

Koncept vychází ze stávající struktury území: z radiálních cest, spojujících město s krajinou. Předložený návrh koncepčně člení celé území pomocí ohnisek a lokalit, vycházejících ze stávající struktury území.

 

 

Cílem návrhu je stanovení jasné urbanistické osnovy, která vyhoví měnícím se socioekonomickým podmínkám během doby realizace a přispěje k vytvoření přehledného hierarchizovaného obytného prostředí.

 

 

 

Z HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY

Návrh přináší jasné a srozumitelné řešení daného území, které vychází z místních kvalit prostředí.

Kvalita tohoto návrhu spočívá v jeho prostorové urbanistické struktuře, založené na okružní osnově a na ní navazujících „ohniscích“. Navržená ohniska se stávají centry příslušných navazujících území, a současně se stávají přirozeným místem identifikace. Z urbanistické koncepce je patrná hierarchizace veřejného prostoru a jeho vzájemná provázanost. Návrh přináší kvalitní prostorové a funkční řešení.