Hostem na Dni architektury:
Procházka sídlištěm Lesná

  

archisluzba_lesna  

archisluzba_lesna

 

archisluzba_lesna

 

archisluzba_lesna