Čtyři územní studie
Rožnov pod Radhoštěm

 

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
spolupráce: Ing. Petr Jarolím, Kateřina Stratilová
projekt: územní studie, 2017
místo: Rožnov pod Radhoštěm

 


Následující výkresy jsou ukázkou řešení jedné ze čtyř rozvojových lokalit pro individuální bydlení. Urbanistické řešení respektuje ochranná pásma sítí v území i jasně danou parcelaci pozemků a vlastnické vztahy. 

Mozaika nově definovaných veřejných prostranství vychází nejen z legislativních požadavků, ale především z budoucích uživatelských vztahů v lokalitě.

 

 

00_archisluzba_uzemni_studie_roznov_pod_radhostem

Průzkumy a rozbory

 

 

01_archisluzba_uzemni_studie_roznov_pod_radhostem

 Hlavní výkres - urbanisticko-architektonická situace 

 

 02_archisluzba_uzemni_studie_roznov_pod_radhostem

  Veřejná prostranství a regulace