BLOG:
Dvoudenní workshop Ivana Kolečka - náš dreamteam spojil Špilberk s městem: vyhlídkovým molem!

autoři (dreamteam): arch. Lukáš Pecka, arch. Jiří Markevič, arch. Pavel Deržmíšek, arch. František Dlabáč
mentoři: Prof. Ivan Koleček, Prof. Petr Kvíčala, arch. Pavel Jura, arch. Marek Štěpán 
projekt: dvoudenní workshop bývalých studentů ateliéru Ivana Kolečka na FA VUT
místo: Brno, severní svah Špilberku
datum: 24. - 26. 4. 2015

 

 

LIBRETO WORKSHOPU

"Workshop 2015 se věnuje svahům Špilberku, pevnosti na kopci, historicky holém a dnes hustě zarostlém.

Nacházíme zde silný dialog mezi dvěma základními prvky Brna - stavěným a přírodním, mezi dynamickým prostředím města a klidným světem zalesněného kopce.
Co můžeme jako architekti přinést do tohoto prostředí, abychom si uvědomili sebe samotné? Stavění, instalace, organizace prostoru, materiály, světlo - to vše jsou prostředky práce architektů."

Ivan Koleček

 

 

Workshop je nápad architekta Ivana Kolečka: setkají se bývalí studenti jeho diplomního ateliéru, náhodně se vylosují do týmů, ve kterých během 2 dnů plní dané zadání. Tentokrát zadáním bylo "Pět smyslů a Špilberk". Náš dreamream si vylosoval "zrak" a "severní svah Špilberku".

Špilberk byl po staletí pevností, jeho izolovanost a nesnadná přístupnost z města trvá dodnes. Naopak ve struktuře města pod kopcem je i dnes nedokončená urbanistická osa Joštovy ulice, součást "zlatého kříže" brněnské Ringstrasse (Husova - Joštova, tento "zlatý kříž" poprvé načrtl architekt a vrchní stavební ředitel Josef Esch v roce 1850).

 

 Urbanismus: Brno a Špilberk

 

Severní svah Špilberku dnes: Klidný a stinný svět uzavřený pod "zeleným kožichem" korun stromů, nesnadno přístupný a bez vazeb s městem.

 

 

Intervence našeho týmu: horizontální molo, pronikající zeleným kožichem s vyhlídkou na konci - v ose Joštovy třídy.

 

 

 

Brněnské molo posiluje vazbu mezi městem a pevností Špilberk. Zvyšuje atraktivitu severního monotónního svahu pro návštěvníka. Ač jde o výrazný prvek, nepřebíjí hlavní dominantu - pevnost na vrcholku kopce.

 

 

 

workshop koleček