Blog:
Made in Valmez

 

Smuteční síň.

První regulérní soutěž o návrh ve Valašském Meziříčí.

A taky největší investiční akce města za minulé volební období.

Ve městě jsme (od vítězství v soutěži po kolaudaci Smuteční síně) strávili čtyři roky. Zde jsou naše „postřehy“ z naší cesty od soutěže k realizaci Smuteční síně:

 

♥     Valmez má městského architekta. Nebo alespoň koncepci rozvoje. Nebo alespoň odbor rozvoje. Nebo zkrátka odborníka, který před zadáním architektonické soutěže pro samosprávu připraví odborný odhad realizačních nákladů Smuteční síně.

♥     Architektonická soutěž probíhá rychle, proti vyhlášeným výsledkům se nikdo z 60 účastníků kolegiálně opakovaně neodvolává.

♥     Město nám, hned na začátku spolupráce, přiděluje zodpovědného úředníka. Řešíme s ním všechny záležitosti a on má možnost sám o většině z nich rozhodovat. Tento úředník se nesetkává s architekty poprvé v životě. A také má důvěru starého i nového vedení města.

♥     Vedení města využívá faktu, že autoři nepatří do „obvyklého kvarteta místních projektantů“ a zajímá se také o jejich pohled zvenčí na chod města a jeho institucí.

♥     Nekonečně osvícené znění ZVZ dává architektům nekonečně mnoho možností, jak specifikovat (třeba v projektu interiéru) konkrétní výrobky. Tyto prvky, důležité pro atmosféru stavby, tak nemohou být nahrazeny levným šméčkem nebo polskou napodobeninou.

♥     Opravdu zásadní pro bezproblémovou realizaci stavby je fakt, že si město vybírá Zhotovitele stavby nejen podle „nejnižší nabízené ceny“, ale využívá nekonečně osvíceného znění ZVZ a požaduje po účastnících také jiná důležitá kritéria.

♥     Vítěz výběrového řízení sice vyhrává na základě nejnižší nabízené ceny. Tuto cenu ale naštěstí stanovuje s respektem k projektové dokumentaci pro provádění stavby, nikoli pouze podle výkazu výměr. Další účastníci tendru se neodvolávají a nezdržují průběh řízení.

♥     Všechny kontrolní dny je krásné počasí a všechny materiály a výrobky se vzorkují včas a dle požadavků projektu. Nejvyšší kvalita předkládaných výrobků kupodivu vůbec neodpovídá nejnižší vytendrované ceně.

♥     V projektové dokumentaci se neobjevuje žádná chyba nebo snad nesoulad.

♥     Stavba je dokončena včas.

♥     Architekti netrvají na „malicherných detailech projektové dokumentace“ a tak jsou zváni na výkon autorského dozoru i během posledního měsíce před dokončením stavby.

♥♥♥  Vedení města před kolaudací ruší předvolební koncert Michala Davida a Helenky Vondráčkové. Voliči si totiž žádají ve svém městě už jen další skvělé novostavby a rekonstrukce. 

 

stavět ve valmezu je jako mejdan roku

 

Více o realizované Smuteční síni na našich stránkách ZDE

Více o vítězném soutěžním návrhu si můžete přečíst na našich stránkách ZDE 

 

Ilustrační obrázek: www.aktuality.sk/foto/193811/1/helena-vondrackova-michal-david-mejdan-roka/